Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fler bekräftade fall av nya coronaviruset på Gotland

Publicerad 2020-03-18 11:32
Provsvar visar att ytterligare två personer har konstaterats ha sjukdomen covid-19, vilket innebär att totalt fyra personer nu är konstaterat smittade på Gotland. Omkring 100 personer på Gotland har provtagits för det nya coronaviruset.

Det är två personer, oberoende av varandra, som testats positiva. Den ena har varit ute och rest utomlands medan den andra smittats på fastlandet. Båda har lindriga symtom och vistas isolerade i hemmet.

- Smittskyddsenheten inom Region Gotland har nu inlett smittspårning kring de båda personerna, säger Maria Amér, smittskyddsläkare. Alla personer som har konstaterats smittade av covid-19 ska vara isolerade för att minska risken för vidare smittspridning.

Region Gotland har sedan tidigare infört besöksförbud på lasarettets vårdavdelningar och på äldreboenden. Besöksförbud gäller även boenden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Det är nu viktigt att alla hjälps åt för att minimera smittspridningen.

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk

Region Gotland uppdaterar löpande på:
https://gotland.se/nyacoronaviruset