Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsens ordförande: ”Regionen har fantastiska medarbetare”

Publicerad 2020-03-18 07:01
Region Gotland jobbar intensivt och på många sätt för att minimera smittspridning av coronaviruset och se till regionens alla viktiga verksamheter är igång.
Politikernas roll i detta läge är att fortsätta det vanliga politiska arbetet och också vara uppdaterade och beredda på att ta beslut för att underlätta för verksamheterna i det läge vi nu befinner oss.

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius är trygg med hur arbetet fortgår.

– Regionen har fantastiska medarbetare som nu tar ett stort ansvar inom alla verksamheter. När vi fick våra första fall av covid 19 sattes åtgärder snabbt in. Smittskyddsläkaren Maria Amér beslutade om åtgärder för att begränsa smittspridningen, bland annat besöksförbud inom vården och på äldreboenden. Allt för att skydda äldre från smitta men också för att skydda personalen och hushålla med deras resurser. Region Gotland arbetar strukturerat och jag har stort förtroende för regionens personal.

Hur jobbar ni med det här politiskt?

– Alla nämnders presidier har träffats för att diskutera läget. Den politiska krisledningsnämnden har också kallats för att få information.

Du har varit utomlands och har precis kommit hem. Hur har regionen fungerat under din frånvaro?

–  Jag har känt mig lugn och väldigt trygg med de åtgärder som vidtagits under tillförordnad ordförande Jesper Skalberg Karlsson och regiondirektören Peter Lindvalls ledning. Region Gotland har en struktur för att sätta in ersättare vid alla sorters frånvaro. Givetvis planerar vi inför till exempel semestrar.

Var har du varit?

– Jag har varit en vecka på Teneriffa, tillsammans med min man och vänner. Resan var planerad sedan länge. Vi åkte direkt från Visby med en av de större researrangörerna.

Hur såg läget ut när du reste?

– Då var läget så att vi inte hade några bekräftade fall på Gotland, inga restriktioner för resor till Teneriffa eller för större offentliga sammankomster.

Du har fått en del kritik för att du åkt, vad säger du om det?

–  Jag förstår kritiken och människors oro. Läget har förändrats så oerhört snabbt. Jag fattade beslut efter vad som gällde den dagen vi skulle åka och hur rekommendationerna såg ut då. Vi har som sagt rutiner med ersättare. Jesper Skalberg Karlsson träder in som ordförande när jag har semester och jag vet att han har hanterat rollen utmärkt den här veckan.
 
– Med dagens digitala teknik har jag haft möjlighet att vara uppdaterad på information och haft daglig kontakt med regionledningen.

Vad händer nu när du kommer hem? Kommer du att gå till jobbet som vanligt?

–  Jag kommer jobba hemifrån den här veckan eftersom jag är lite hes och inte vill sprida någon eventuell onödig smitta till omgivningen. Jag gör helt enkelt som vi sagt. Flera möten kommer jag ändå att kunna delta i digitalt.

Är det något du vill säga till gotlänningarna i detta läge?

– Regionen är förberedd och har rutiner för en pandemi. Men givetvis kommer det här att bli väldigt ansträngande för många samhällsfunktioner. Jag känner en oro för hur detta kommer att påverka hela samhället framåt, och jag oroar mig för våra äldre och andra i riskgrupper. Det är viktigt att vi tar väl avvägda beslut och litar på expertmyndigheterna.
 
– Jag oroar mig också över hur detta kommer att påverka våra företag. Gotland är starkt beroende av besöksnäringen och många företag kommer att få svårt framöver om också resandet inrikes minskar.
 
– Vi behöver ta hand om varandra i den här speciella tiden och följa råden om att tvätta händer och hosta i armvecket med mera. Vi måste också lita till de expertmyndigheter vi har och följa deras råd.