Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesuppdatering hälso- och sjukvården 17 mars med anledning av coronavirus

Publicerad 2020-03-17 16:50
Läget är fortsatt förhållandevis lugnt inom den gotländska hälso- och sjukvården och inga nya fall av Covid-19, det nya coronaviruset, är konstaterade.

Hälso- och sjukvården är i uppstartsfasen av denna pandemi och de åtgärder som vidtas just vi nu handlar i mångt och mycket om att rigga för den kommande tiden.