Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Glöm inte att nominera till ungdomsledarpriset

Publicerad 2020-03-17 14:09
Du vet väl att du kan nominera en ungdomsledare till Region Gotlands ungdomsledarpris? Sista dag för nominering är den 15 april.

Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000 kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.

Sökanden ska:

  • ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare
  • ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad verksamhet sett i relation till dess möjligheter
  • vara ett mycket gott föredöme
  • ha mycket goda ledaregenskaper

Kultur- och fritidsberedningen utser mottagaren och priset utdelas av regionfullmäktige vid dess junisammanträde. Sista dag för nominering är den 15 april.