Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Distansundervisning införs för äldre elever

Publicerad 2020-03-17 12:33
Region Gotland följer regeringens nya direktiv om utbildning för äldre elever från gymnasiet och uppåt och ordnar distansundervisning. Åtgärden är för att minimera smittspridning i samhället.
För äldre elever på Gotland betyder regeringens nya direktiv att elever inom gymnasiet, vuxenutbildningen och Folkhögskolan inte ska vara i skolornas lokaler utan från och med 18 mars ha distansundervisning.
Inget beslut är ännu taget om hur länge stängningen av skolorna ska pågå. Förberedelser pågår i respektive verksamhet för att säkerställa att elever kan inhämta undervisning på distans och i efterhand. 
 
Gymnasiet har en inplanerad studiedag på torsdag och kommer att ha en extra studiedag även på onsdag för att förbereda verksamheten så att distansundervisning kan erbjudas eleverna från och med fredag 20 mars.
 
Vuxenutbildningen stänger från och med 18 mars. Alla elever kommer att få distansundervisning över nätet. 
 
Folkhögskolan kommer att ha distansundervisning för alla elever, även för dem som är boende på internat. Restaurangen är stängd för externa matgäster men öppen för de som bor på internat och är friska. De boende som är sjuka uppmanas att stanna på rummet och kommer att få mat levererad.
 
- När det gäller äldre elever har regionen inget tillsynsansvar. Vi instämmer i utbildningsminister Anna Ekströms tydliga budskap att elever uppmanas att vara hemma och undvika att vara i sociala sammanhang, ta del av distansundervisningen och därmed minimera smittspridning, säger Kalle Söderberg, tillförordnad utbildningsdirektör i Region Gotland.
 
- Det är idag inte aktuellt att stänga grundskolan men regeringen förbereder ett regelverk som möjliggör en eventuell stängning. Vi återkommer när det finns direktiv från regeringen och förbereder verksamheten om så skulle bli fallet. 
 
- När det gäller förskola och fritidshem förbereder vi oss för att kunna ha verksamheten öppen så att vårdnadshavare ska kunna arbeta, fortsätter Kalle Söderberg.