Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boken kommer - tillfälligt pausad

Publicerad 2020-03-17 11:16
För att begränsa smittspridning av covid-19 till riskgrupper är tjänsten Boken kommer pausad, tills dess att nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten ges.

Boktjänsten ”Boken kommer” är pausad, till dess att nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten ges.

Boktjänsten ”Boken kommer” är en service då biblioteket besöker de som har svårt att på egen hand ta sig till biblioteket eller Bokbussens hållplatser på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. En gång i månaden besöker ”Boken kommer” de äldre med färdiga bokkassar utifrån deras egna önskemål. ”Boken kommer”-servicen är gratis.

Nu är ”Boken kommer” pausad.