Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

MVC ställer in cellprovtagningar

Publicerad 2020-03-17 10:26
Mödravårdscentralerna ställer in både drop-in besök och bokade besök till screening cellprovtagning, detta för att minska smittspridningen av det nya coronaviruset.
Det gäller på mödravårdcentralerna i Visby, Hemse och Slite. Beslutet gäller tills nytt besked kommer.