Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration med människor i olika miljöer karaktäristiska för Gotland

Vårt Gotland 2040 – Dialogerna ställs in men alla kan ännu delta i framtidsarbetet

Publicerad 2020-03-17 08:17
Region Gotland har arrangerat dialoger under våren, med syftet att presentera och ge möjlighet att diskutera förslaget till ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Dialogerna ställs nu in, men Gotlands invånare och aktörer kan fortsätta att bidra med förslag till strategin.

Region Gotland har beslutat om detta som ett led i att minska smittspridningen av det nya coronaviruset. Samtidigt fortsätter arbetet med strategin som ska ta ut riktningen för Gotlands utveckling fram till år 2040. Strategin berör bland annat frågorna om hur det ska vara att bo, leva och jobba på Gotland i framtiden.

Boende på Gotland och representanter från organisationer, myndigheter, näringsliv och föreningsliv kan fortfarande vara en del i det framtidsarbetet.

På www.gotland.se/gotland2040 kan den som vill ta del av förslaget och skicka in sina synpunkter och förslag

Den som vill kan även lämna förslag till översiktsplanen för 2040, på www.gotland.se/tidigdialog

De kvarstående dialoger som ställs in är de i Sanda bygdegård, Romaskolan, Stenkyrka folkets hus, Fårö bygdegård och rådhuset i Visborg.