Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lägesuppdatering 16 mars med anledning av coronavirus

Publicerad 2020-03-16 13:54
Helgen har varit relativt lugn för hälso- och sjukvården och inga nya fall av Covid-19, det vill säga det nya coronaviruset, är konstaterade.
Sjukvårdens verksamheter är i olika grad påverkade av den pågående pandemin. Hälso- och sjukvården har sedan i förra veckan etablerat en pandemiledningsstab. Gruppen träffas varje dag för att fånga aktuella verksamhetsfrågor och besluta om åtgärder. 
 
Sjukvårdsledningen och smittskyddsläkaren har fortlöpande avstämning och går igenom aktuellt status. Förvaltnings- och sjukvårdsledningen arbetar förberedande med att säkra tillräcklig bemanning, se till materielbehov, behov av personalutbildning och nya rutiner. 
 
Råden från ansvariga myndigheter kommer även fortsättningsvis ut löpande. Region Gotland följer utvecklingen och fattar vid behov egna beslut som rör lokala rutiner och förhållningssätt.