Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samannons lördag den 14 mars

Publicerad 2020-03-16 11:16
Här hittar du Region Gotlands samannons, publicerad i lokaltidningarna den 14 mars. OBS! Vuxenutbildningsmässan den 23 mars har ställts in, efter att annonsen publicerades. Mässan kommer alltså inte att genomföras.