Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Coronaviruset - Region Gotland säkrar verksamheten

Publicerad 2020-03-13 16:47
Region Gotland följer händelseutvecklingen kring coronavirusets spridning. Igår, torsdag, konstaterades de första fallen även på Gotland, som sista regionen i landet.

Regionen följer de ansvariga myndigheternas rekommendationer. Läget, när det gäller spridningen av coronavirus förändras hela tiden så även på Gotland. Vi måste därför planera för våra samhällsviktiga funktioner och säkra kontinuiteten i våra verksamheter.

Fokus i samhället ligger på att skydda utsatta grupper, särskilt gruppen äldre, och att bromsa takten i smittspridningen för att bland annat minska belastningen i vården. I regionen har vi därför infört besöksförbud på våra äldreboenden och på lasarettets vårdavdelningar. På parkeringen utanför akutmottagningen har tillfälliga tält satts upp för att förstärka akutens kapacitet. Personer med luftvägssymtom kommer att tas emot där. Från och med måndag 16 mars stänger vårdcentralerna och tandvården på Gotland sin dropin-mottagning och inför istället tidsbokning.

Folkhälsomyndigheten har skärpt sina rekommendationer om att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma och karensavdraget är borttaget nationellt. Större sammankomster för mer än 500 personer har förbjudits.

Det är fortsatt viktigt att alla tar sitt eget ansvar. Är du sjuk – stanna hemma! Det gäller även vid förkylning och lindriga luftvägssymtom. Läs de senaste rekommendationerna

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det är extra viktigt att respektera besöksförbudet på sjukhus eller äldreboenden.

Här hittar du regionens samlade information www.gotland.se/nyacoronaviruset

Här kan du se filmen från presskonferensen som hölls idag 13 mars (slå på textningsfunktionen om du vill ha den textad, se förklaring längre ner).

 

Instruktion textningsfunktion: