Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klass 2-varning på Gotland

Publicerad 2020-03-12 08:15
Vindarna över Gotland ökar i styrka och SMHI varnar för stormbyar. SMHI har valt att klassa upp den tidigare klass 1-varningen till en klass 2-varning.

Det är ett stormlågtryck, av det danska väderinstitutet döpt till Laura, som under torsdagen passera över södra Sverige och klass 2-varning för stormbyar är utfärdad för delar av Götaland.

Det blir även riktigt blåsigt till havs med kulingvindar, och på Kattegatt och Sydöstra Östersjön finns en klass 2-varning för storm utfärdad.

Det rekommenderas att man tar in lösa föremål från trädgårdar och tar det försiktigt ute på vägarna.

Ha gärna ljus, tändstickor, ficklampor och flaskvatten i beredskap för eventuellt strömavbrott och tänk på att träd kan falla över vägar så anpassa hastigheten om ni är ute på vägarna.