Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuellt och råd om nya coronaviruset

Publicerad 2020-03-11 11:29
Risken för smittspridning i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som mycket hög.

Inom den gotländska sjukvården pågår provtagning av personer som kan vara smittade av det nya coronaviruset. Samtliga provresultat hittills visar att ingen är smittad.

Det är viktigt att alla tar sitt eget ansvar. Är du sjuk, stanna hemma. Det gäller även vid förkylning och lindriga luftvägssymtom. Detta är rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det är extra viktigt att inte besöka sjukhus eller äldreboenden om man har symtom.

Här är smittskyddsläkare Maria Amérs viktigaste uppmaningar:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Hosta eller nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk

Länk till regionens samlade information om nya coronaviruset