Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Korpklinten AB föreslås köpa Snäcks camping

Publicerad 2020-03-11 14:55
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår till regionfullmäktige den 27 april, att fatta beslut om att sälja Snäcks camping (del av Visby Snäckgärdet 1:28) till Korpklinten AB för 48 550 000 kronor.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har haft uppdraget att sälja och processen påbörjades hösten 2019. På grund av oklarheter kring kapacitet i vattenförsörjningen pausades budgivningen under januari månad. Efter regionstyrelsens beslut den 28 januari återupptogs budgivningen med förutsättningen att ett förvärv sker med begränsad tillgång till vatten under en övergångsperiod. Det aktuella VA-avtalet reglerar mängden vatten som får förbrukas på fastigheten till 3 500 kubikmeter per år fram till 2023.

Korpklinten AB är nybildat inför förvärvet. Tanken är att bolaget ska bygga en turistanläggning med upp till 2000 bäddar. Bakom bolaget står Carl Ewald, entreprenör inom turist och campingverksamheten på Gotland, Klas Nåbo, fastighetsägare och entreprenör som driver Läjet camping utanför Varberg samt Jens Hjelte, entreprenören bakom verksamheten Surfbussen.

- Jag är glad att vi nu har en entreprenör som är beredd att satsa och utveckla Snäcks Camping till en modern turistanläggning. Det har varit en lång resa för att nu kunna sälja området till marknadspris på den öppna marknaden, säger Jesper Skalberg Karlsson, regionstyrelsens vice ordförande.

- Det är glädjande att vi nu efter flera år kan komma vidare och med nya ägare utveckla området Snäcks camping. I den positiva utveckling vi ser inom besöksnäringen behövs fler bäddar och fler anläggningar för att öka kapaciteten på Gotland, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Tillträde sker då regionfullmäktiges beslut vinner laga kraft alternativt då fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

Kort historik:

Redan för 20 år sedan planerades för att utveckla Snäcks Camping, som till största delen utgörs av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28. Syftet var att möjliggöra en bred utveckling av den befintliga turistverksamheten i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält, husvagnar och husbilar. Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl detaljplan som tillfälliga bygglov.

Den nu gällande planen antogs 2018-06-28. I början av 2019 beslutade regionstyrelsen att inleda en försäljningsprocess av aktuell del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28. Försäljningsobjektet bestod av befintlig campinganläggning med servicehus och restaurang samt byggrätter för ett flertal stugor och två hotellbyggnader.