Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags för Arkitekturpriset 2020

Publicerad 2020-03-02 09:27
Varje år delas Region Gotlands arkitekturpris ut till en byggnad, anläggning eller miljö som tillför något extra till Gotland och som gör Gotland till en arkitektoniskt mer intressant plats. Nu är det dags att nominera.

Under mars och april kommer en utsedd arbetsgrupp på Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning att ta fram förslag på platser eller byggnader som kan nomineras till Arkitekturpriset 2020. De nominerade bidragen presenteras sedan för en jury, bestående av ledamöter i miljö- och byggnämnden och stadsarkitekt, som utser en vinnare.

Vinnaren presenteras i samband med miljö- och byggnämndens sammanträde 24 juni 2020. Arkitekturpriset kan ges för nya byggnader, till- och ombyggnader, nygestaltade miljöer som parkanläggningar eller stadsbyggnadsprojekt, som färdigställts under 2018, 2019 eller 2020.

Passa på att nominera

Du kan själv bidra genom att skicka in ett förslag på en byggnad, anläggning eller miljö som du tycker förtjänar att bli uppmärksammad. Arbetsgruppen utvärderar sedan egna och inkomna förslag utifrån tävlingens kriterier och de bidrag som kvalificerar sig blir nominerade till tävlingen.

Du kan lämna ditt förslag under perioden 1 mars – 1 april på gotland.se/arkitekturpriset.