Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från möte i Hemse, när studenter träffar representanter från Hemse PRO och utvecklingsbolag

Studenter har jobbat med destinationsutveckling

Publicerad 2020-02-21 13:00
Idag har studenterna på Uppsala universitet Campus Gotlands masterprogram i hållbar destinationsutveckling redovisning av de lokala fallstudier som gjorts under februari åt olika aktörer på Gotland.

Studentgrupper har gjort arbeten kring utveckling av Hemse som destination, hållbara evenemang, Ar forskningsstation, Lummelundagrottan, tryffel och plastbantning, med flera.

Region Gotlands samverkar med Uppsala universitet på många olika sätt, detta är ett exempel på hur samverkan fungerar mellan studenter och näringslivet och Region Gotland.