Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Elina Linnala, mätingenjör Region Gotland.

Mätingenjörerna på plats i Visby

Under våren mäter vi fastighetsgränser i Visby med omnejd.

Mätningarna utförs av Region Gotlands mätingenjörer för att uppdatera våra kartor så de stämmer bättre överens med verkligheten. 

Fastighetsgränserna är ofta markerade med rör i eller under marken och de är inte alltid så lätta att hitta. Till sin hjälp har mätingenjörerna bland annat avancerad GPS-utrustning och metalldetetektorer.

- Jag letar efter gränsmarkeringar och kollar av så att de stämmer. Ni kan se mig längs gator, inne på tomter eller grävandes lite i en rabatt, säger mätingenjör Elina Linnala.

Arbetet är en del i det EU-finansierade projektet DiSa – Digital Samhällsbyggnad och kommer att leda till mer korrekta underlag och snabbare handläggning i till exempel bygglovsärenden. 

Det kan också underlätta för dig som fastighetsägare, till exempel när du ska bygga nytt och vill veta exakt var din fastighetsgräns går.

Mätningar utförs över hela ön, senast på Östergarnslandet och på Fårö och där är nu mätningarna klara.

Läs mer om DiSa och mätning av fastighetsgränser