Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Klart att två äldreboenden ska utsättas för konkurrens

Publicerad 2020-02-06 17:08
I dag, den 6 februari, har socialnämnden sammanträtt. Här är några av besluten som togs på dagens möte.

Konkurrensutsättning av särskilda boenden
Socialnämnden har tidigare beslutat om att påbörja en konkurrensutsättning kring ett antal äldreboenden på Gotland. Under dagens möte bestämde nämnden vilka boenden som är aktuella. 
 
Det är Hemse äldreboende och Iliansgården i Hemse som nu kommer konkurrensutsättas. Pjäsen i Visby kommer inte konkurrensutsättas under denna mandatperiod.
 
- Vi vill konkurrensutsätta på de ställen där vi ser att vi kan göra ekonomisk skillnad. Det ser vi inte i dagsläget när det gäller Pjäsen. Därför går vi inte vidare där, säger ordförande i socialnämnden Rolf Öström (M).
 
I utredningen om konkurrensutsättning pekades även Roma äldreboende, Syréngården i Roma och Fältgatan i Visby ut som möjliga för framtida konkurrensutsättning. Några beslut om dessa boenden fattades inte på dagens möte. 
 
- Vi börjar med Hemse och ser hur stort intresset blir från företagen, säger Rolf Öström.
 
Oppositionen ville inte att några av boendena ska konkurrensutsättas och yrkade på avslag. Det förslaget röstades ner.
 
 
Katthammarsviks äldreboende 
Katthammarsviks äldreboende drivs sedan tidigare i privat regi, av företaget Norlandia. Nu är det dags att göra en ny upphandling. Avtalet går ut hösten 2021. Socialnämnden beslutade om underlaget för upphandlingen. 
 
Socialdemokraterna yrkade på att regionen ska lägga ett så kallat egenanbud i upphandlingen. Förslaget röstades ner. 
 
Vänsterpartiet yrkade på hårdare krav när det gäller gotländsk och svensk mat på äldreboendet. Förslaget röstades ner.
 
 
Bokslutet
Socialnämnden gick plus med 5,2 miljoner kronor för 2019. Det visar bokslutet. Den totala budgeten på 1,4 miljarder höll alltså, med en positiv marginal.
 
Det finns några poster som delvis förklarar resultatet. Det handlar om att förvaltningen får ersättningar från Migrationsverket för flyktingmottagandet för 2019 och till viss del retroaktivt. 
 
Alla delar inom förvaltningen har också fokuserat på bemanning och bland annat anställt fasta vikarier. Därmed har man kunnat få en bättre koppling mellan behov och kostnader. 
 
 
Intervjuer ger barn starkare röst
Individ- och familjeomsorgen jobbar enligt den så kallade Västernorrlandsmodellen för att göra barns röster starkare i samband med att de har kontakt med socialtjänsten. Alla socialsekreterare ska varje år göra en särskild intervju med ett barn. 
 
Förra året ledde intervjuerna bland annat till att socialtjänsten nu är mer noggrann med att informera barn om varför en insats inte blir av och hur barnet kan göra om problem uppstår igen. Socialnämnden godkände informationen som gavs under mötet.
 
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes av politikerna. 
Verksamhetsberättelsen och andra dokument som behandlades under mötet hittar du i kallelsen.
Länk nedan.