Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stabsläge avblåst på Visby lasarett - fortfarande ansträngt läge

Publicerad 2020-02-05 14:11
Klockan 13.15 idag onsdag avblåste sjukvårdsledningen stabsläget på Visby lasarett, som pågått sedan i måndags på grund av ett mycket ansträngt vårdplatsläge med många vårdsökande.
- Läget är fortfarande ansträngt. Vi arbetar för fullt med att säkra vårdplatser för planerade inläggningar i morgon torsdag. Dock bedöms läget stabilt varför stabsläget avblåsts idag, säger Eva Zeisig, överläkare på Visby lasarett som sitter i sjukvårdsledningen.