Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information till dig som är vårdgivare på Gotland om nya coronaviruset SARS-CoV-2

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Viruset orsakar symptom som liknar influensa med hosta, halsont och feber. Informationen på den här sidan riktar sig till vårdgivare.

  • Eftersom infektion med det nya coronaviruset numer är upptaget i smittskyddslagen och anmälningspliktig, kommer ett eventuellt positivt fall att kommuniceras till smittskyddsläkaren via SmiNet och Folkhälsomyndigheten som utför analyserna. 
  • Folkhälsomyndigheten har fortlöpande information med alla smittskyddsenheter i landet om läget avseende det nya coronaviruset.
  • Vårdgivare på Gotland se Docpoint STY - 18417.

Länkar