Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på smittskyddsläkare Maria Amér

Sjukvården rustar för coronaviruset

Publicerad 2020-02-04 09:42
Inom Region Gotland förbereder vården sig för att kunna agera effektivt i händelse av fall av det nya coronaviruset på ön och för att begränsa risken för smittspridning.
– Vårt fokus just nu är att vården ska vara uppmärksam och att kunna identifiera, hantera och vårda misstänkta fall, säger smittskyddsläkare Maria Amér. Vi följer de råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten kring det nya coronaviruset 2019-nCoV. Mycket ny kunskap tillkommer hela tiden, och informationen förändras därför efterhand, säger hon.
 
Smittskyddsenheten i Region Gotland har samlat aktuell information ur ett gotländskt perspektiv på webbplatsen https://gotland.se/nyacoronaviruset.
 
De senast uppdaterade uppgifterna finns på Folkhälsomyndighetens hemsida, se nedan länk.