Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om coronapandemin

Det är just nu bred smittspridning av corona i det gotländska samhället. Genom att skydda dig själv och andra från att smittas hjälper du till att minimera smittspridning.

I menyn till denna sida kan du läsa om hur Region Gotland hanterar coronapandemin i våra verksamheter som berörs mest av pandemin.

Vaccination mot covid-19

Ringer du telefonnummer 0498-26 98 00 möts du av ett telesvar som informerar om bokningsläget och tillgången på vaccin. Meddelandet anger om det är möjligt att boka tid för vaccination på vårdcentral och vilken grupp som i så fall är aktuell för vaccination.

Lägesrapport covid-19

Varje vardag cirka klockan 14.30-15.00 publicerar Region Gotland en regional lägesrapport om coronaviruset här.

Skärpta allmänna nationella råd

På Gotland gäller skärpta allmänna nationella råd och föreskrifter.

Använd munskydd vid besök i vården

Du som till exempel ska besöka en mottagning på vårdcentral eller på Visby lasarett uppmanas att ta med eget munskydd och använda det under hela ditt vårdbesök. Detta som ett led i att minska risken för smittspridning.

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken

Användning av engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafik rekommenderas under tider då det uppstår trängsel.

Läs mer om rekommendationen och tiderna.

Så använder du munskydd

Länk till film på 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd. 

Besök på äldreboenden

Detta ska du tänka på när du besöker närstående på äldreboende eller vårdavdelning.
Information om 1177.

Så söker du vård

Information till alla som bor eller vistas på Gotland.
Provtagningsrör och tops

Provtagning för covid-19

Här hittar du frågor och svar om provtagning för covid-19.
Visby ringmur

Resor och corona

Råd inför resor till och från Gotland.
Person som funderar

Psykisk hälsa

Orolig eller nedstämd? Här finns information och kontaktvägar inom området psykisk hälsa.
Foto med man som går med rullator

Äldreomsorgen och corona

Frågor och svar om särskilda boenden och hemtjänsten i coronatider.
Bild på Tommy Wahlgren

"Det här kan vi 70-plussare göra"

Tommy Wahlgren vill att alla hjälps åt att minska smittspridningen.

Hitta direkt

Bromsa smittan – det här kan du som privatperson göra

Det är allas skyldighet att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och tillsammans kan vi bromsa smittan. Grundläggande försiktighetsåtgärder är:
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion.
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

För mer information: 

1177.se

folkhalsomyndigheten.se

krisinformation.se

mfd.se (Myndigheten för delaktighet)

Du kan också ringa Sveriges nationella informationsnummer 113 13.