Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Coronaviruset på Gotland

Smittspridningen av covid-19 på Gotland är hög. Region Gotland följer noga händelseutvecklingen och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Alla har ett eget ansvar att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Håll dig uppdaterad om vilka råd och rekommendationer som gäller. Det finns särskilda råd för dig som är ovaccinerad. 

Läs om gällande råd och rekommendationer

Veckorapport publiceras på måndagar

En veckorapport med statistik om covid-19 och vaccinationsläget på Gotland publiceras på måndagar (alternativt första helgfria vardagen) mellan klockan 14.30–15.00.

Senaste statistiken och lägesrapporter om covid-19 på Gotland

Hitta direkt