Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Planerat driftstopp

Publicerad 2020-01-27 15:59
Under tiden 29 - 30 januari kommer ett planerat driftstopp att genomföras vilket påverkar e-tjänsterna för ansökan till barnomsorg, skolvalet, gymnasieansökan och ansökan till vuxenutbildning, samt familjesidan.

Med anledning av införandet av nytt skol-administrativt skolsystem “Tieto Education” kommer ett planerat driftstopp genomföras från sen eftermiddag 29 januari till sen eftermiddag 31 januari. Driftstoppet berör Gotlands vuxenutbildnings tillgång till det skoladministrativa systemet ”Procapita”. Detta inkluderar närvarorapportering och e-tjänsten ”Ansökan till vuxenutbildning”.

Från sen eftermiddag 29 januari till sen eftermiddag 30 januari påverkar driftstoppet även förskolans, grundskolans, särskolans och fritidshemmens tillgång till ”Procapita”. Detta inkluderar e-tjänsterna kopplade till detta system (till exempel ”Familjesidan”, ”Skolvalet” och ”Gymnasieintagningen”).