Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu startar vårens stödgrupper

Publicerad 2020-01-10 14:20
Ibland behöver vi hjälp och stöd på vägen. Familjestödsenheten på socialförvaltningen i Region Gotland erbjuder stöd och omsorg i olika livssituationer. Nu startar vårens stödgrupper.
Här är de grupper som kommer att finnas under våren 2020:
 

Tryggve-grupper för barn mellan 8 och 18 år 

För barn med föräldrar som har missbruk/ beroende, psykisk ohälsa,skiljt sig eller separerat 
 

Föräldraträffar i grupp 

ABC – Alla barn i centrum. För föräldrar som har barn i åldern 3–11 år och som vill utveckla sitt föräldraskap. 
 
BIFF – Barn i föräldrars fokus. För föräldrar som inte är överens om vårdnad, umgänge och boende. 
 
Komet – Kommunikationsmetoden. För föräldrar med barn i åldern 12–18 år. Komet hjälper till att minska bråk och tjat i familjen. 
 
Torsdagsgruppen. För dig som vill ha stöd i ditt föräldraskap på grund av funktionsvariation eller kognitiva svårigheter.
 
Unga blivande föräldrar upp till 23 år. För unga blivande föräldrar och deras barn som vill prata med andra om hur det är att ha barn och att vara förälder. 
 
Unga föräldrar upp till 23 år. För unga föräldrar som vill prata med andra om hur det är att vara förälder. 
 

Grupp för män 

ATV - Alternativ till våld. Män som har utövat våld i nära relation mot partner, ex-partner och/ eller barn.
Här får du träffa andra män i grupp där du får kunskap, möjlighet till bearbetning och öva dig i att hitta andra uttryck för din ilska och känslor.
 
 
För mer information och anmälan, kontakta Pernilla Pettersson, samordnare för stödgrupper Gotland, på telefon 0498-26 34 00 eller via e-post pernilla.pettersson@gotland.se eller stodgrupper.se