Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avbruten upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö FVM

Publicerad 2019-12-17 11:49
När anbuden i upphandlingen för Framtidens vårdinformationsmiljö kommit in och granskats visar det sig att för få anbud uppfyller de obligatoriska kraven till fullo. Regionstyrelsen i Region Stockholm och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland har därför beslutat att avbryta den pågående upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Samtidigt beslutades att ta fram underlag för en ny upphandling.
Avsikten med Framtidens vårdinformationsmiljö är att göra det lättare för patienterna att vara delaktiga i sin vård samt underlätta för medarbetarna i vården som får all dokumentation samlad om patienten i ett och samma system.