Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykisk ohälsa drabbar många och angår oss alla

Publicerad 2019-12-11 16:26
Var tredje person i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen själva eller hos någon närstående. Tillsammans med näringslivet och idéburna organisationer ökar Region Gotland arbetet med att motverka psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem som ökar hos både ungdomar och vuxna över hela världen och står idag för hälften av alla sjukskrivningar. Det leder till stort lidande för många människor och stora kostnader i samhället.

För att bryta trenden görs extra satsning inom Region Gotland tillsammans med idéburna och frivilligorganisationer och näringslivet.

Ett gemensamt nationell krafttag, Mind//Shift bildades till Almedalsveckan 2019, där Region Gotland, Länsförsäkringar Gotland och Svenska kyrkan Gotland var med. En ideell lokal förening MindShift Gotland har nu bildats, där inriktningen är att Region Gotland ska gå med, efter politiskt beslut under våren 2020.

Föreningens första projekt är Guldhjärnan som handlar om att kraftsamla i samhället för att sprida kunskap om Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Mental Health First Aid). Det motverkar tabun om psykisk ohälsa och ger oss ökad kunskap så att vi lättare kan stödja den medmänniska som mår dåligt. Studier visar att utbildningen har den effekten och idag används den i flera länder. I Sverige  garanteras kvaliteten på utbildningen av Karolinska Institutet.

14 december är det Guldhjärnegala på Wisby Strand som arrangeras av ett par eldsjälar, för insamling av medel till projektet Guldhjärnan och för spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa på Gotland.

Länk till mer information om Första hjälpen till psykisk hälsa.

Länk till sida för dig som vill veta mer om Guldhjärnegalan 14 december.