Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på skådespelare i Östra Teatern

Teater om arbetet med inkluderande arbetsplatser

Publicerad 2019-12-11 14:14
Igår, den 10 december, erbjöd projektet Norma alla chefer och medarbetare på Region Gotland samt chefer och medarbetare hos de externa deltagarna i projektet möjligheten att se teaterföreställningen ”Churchill var inte heller klok”, en föreställning om inkludering.

Pjäsen, som spelas av Östra Teatern, handlar om hur svårt det kan vara att få arbete när man har en funktionsnedsättning  och under pjäsen presenteras fakta om arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning. Pjäsen lyfter också hur produktiviteten och trivseln kan öka i företag om man anställer personer med funktionsnedsättning.

Föreställningen är berättad genom tre unga människors perspektiv och deras kamp att ta sig in i arbetslivet. Karaktärerna och händelserna som presenterades i pjäsen är tagna ur verkligheten.

Efter föreställningen hade ensemblen en dialog med publiken där det gavs möjlighet att dela med sig av tankar, reflektioner och frågeställningar kring arbetet med en inkluderande arbetsplats.