Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu blir Slite bibliotek meröppet

Publicerad 2019-12-11 11:46
Idag, den 11 december, invigs "Meröppet" i biblioteket i Slite. Att ett bibliotek är meröppet innebär att biblioteket har öppet med självbetjäning utöver de vanliga tiderna.

Invigningen av meröppet i Slite bibliotek äger rum idag, onsdagen den 11 december, klockan 17.00. Då blir det bland annat tal och bandklippning av Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen.

Personal finns på plats för att hjälpa den som vill bli meröppet-användare. Ta med legitimation om du vill bli användare.

Inte bara Slite
Roma bibliotek blev ett meröppet bibliotek i april i år.