Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Några av årets litteraturpristagare på Gråboskolan

Gråboskolans litteraturpristagare har korats

Publicerad 2019-12-10 10:50
Idag prisades årets vinnare av Lilla nobelpriset på Gråboskolan som traditionsenligt delades ut för tjugonde gången.

Ända sedan 1999 har Gråboskolan i Visby uppmärksammat Nobeldagen genom att dela ut Lilla nobelpriset till elever som under en månads tid arbetat med att skapa egna berättelser som de också skrivit inledningar till och illustrerat.

På Nobeldagen samlas hela skolan med cirka 230 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 för prisutdelningen. Juryn som bedömt elevernas alster består av skolans personal: pedagoger, rektor, skolmåltidspersonal, lokalvårdare, expeditionspersonal och så klart Gråbobibliotekets bibliotekarie.

Priserna består av noggrant utvalda böcker. De vinnande bidragen samlas till en bok som finns att låna på biblioteket.

I år fanns en ny priskategori med: faktatexten.

– Utifrån resultaten på de nationella proven upptäckte vi att årskurs 6 behövde träna mer på faktatexter. Därför har vi inför den här nya priskategorin, säger Gråboskolans rektor Jörgen Norström.

Gråboskolan prioriterar skriv- och läsinlärningen. Sedan 2013 arbetar skolan även med ett projekt kallat Läsmedaljen, där pedagogerna har ett tätt samarbete med Gråbobiblioteket. Eleverna får en läsmedalj efter fem utlästa böcker, en annan medalj i en annan färg efter tio, och ytterligare en medalj efter femton böcker. Tanken är att eleverna ska få utmana sig själva i att utveckla läsförståelsen och få ökad läslust.

Vinnarna som utsågs idag var: 

År 1
Vinnare: Einar Forsblom, 1b
Bästa bild: Yazan Brij, 1a
Bästa framsida: Julia Johansson, 1a

År 2
Vinnare: Sulin Rasul, 2b
Bästa bild: Vlado Stefanovski, 2a
Bästa framsida: Vera Forsblom, 2b

År 3
Vinnare: Lea Thörnqvist, 3b
Bästa bild: Simaf Muskola, 3a
Bästa inledning: Vanessa Olofsson, 3a

År 4
Vinnare: Vidar Othberg
Bästa bild: Michelle Ottosson
Bästa inledning: Agnes Myrdahl

År 5
Vinnare: Sixten Nilsson
Bästa bild: Khaled Ibrahim
Bästa inledning: Nelli Johansson

År 6
Vinnare: Ronja Werlemar
Hedersomnämnande: Linnéa Hallin
Hedersomnämnande: Sandra Al-Zuhairi

Samba Luft
Vinnare: Sammy Fredriksson Martis

Samba Eld
Vinnare: Engla Kasankin och Linnéa Nyberg

På bilden ovan (från vänster): Einar Forsblom, Sulin Rasul, Lea Thörnqvist och Vera Forsblom. Bakom står: Sixten Nilsson och Vidar Othberg.