Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu tas ”Sju systrars bok” bort

Publicerad 2019-12-09 14:10
Trädet i Slottsparken i Visby innerstad som brukar kallas för ”Sju systrars bok” tas bort under tisdagen den 10 december.

Trädet är i mycket dåligt skick och en säkerhetsrisk. Det är speciellt allvarligt då trädet finns precis vid en förskola som dagligen nyttjar parken i sin verksamhet. Trädet har under en längre tid hållits under regelbunden bevakning och man har kunnat se att trädet har stora och allvarliga skador.

I samband med en trädinventering i juli kunde det konstateras mycket allvarliga skador på trädet. Det handlar om rötangrepp samt fruktkroppar av den aggressiva svampen stubbdyna som orsakar vitröta i stammen. Även kronan har nedsatt vitalitet.

En högstubbe ska dock lämnas kvar. Runt trädet i parken finns många andra stora träd.