Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens bussupphandling korrekt genomförd

Publicerad 2019-12-05 16:15
Region Gotland kan nu, efter den avtalsspärr som gäller, teckna avtal med Bergkvarabuss AB.

Innan sommaren beslutade Kammarrätten i Stockholm att regionen inte fick gå vidare och teckna avtal med Bergkvarabuss AB, detta på grund av att nuvarande operatör ansökt om överprövning av upphandlingen. Nu konstaterar kammarrätten, precis som förvaltningsrätten gjorde redan i maj, att det inte finns någon grund för kammarrätten att ingripa eftersom upphandlingen följt både lag och principer för upphandling.

Region Gotland kan nu, efter den avtalsspärr som gäller, teckna avtal med Bergkvarabuss AB. Det här avtalet kommer då att ersätta det tillfälliga avtal som regionen tecknade med Bergkvarabuss AB tidigare i höst, detta efter ett beslut i kammarrätten.