Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Mathias Molander och Camilla Lundberg.

Projektet Digital äldreomsorg är i full gång

Publicerad 2019-12-03 09:54
Den digitala resan inom äldreomsorgen på Gotland fortsätter.
Inom ramen för EU-projektet Digital äldreomsorg ska den digitala kompetensen höjas på många av öns äldreboenden, både de i privat regi och de som tillhör Region Gotland.
 
Mathias Molander och Camilla Lundberg är med i projektets arbetsgrupp. De sätter nu igång med att stötta och inspirera alla digitala koordinatorer som finns ute på olika boenden.
 
- Det ska bli jätteroligt att åka runt och besöka alla, säger Camilla Lundberg.
 
De har börjat med att inventera behovet, vilka kunskaper som finns och hur de använder digital teknik i dag. Vad använder de surfplattorna till? Hur kan de nyttja smart-tv för att underlätta samvaro och göra saker i grupp? Vilka digitala verktyg underlättar vardagen både för brukare och medarbetare?
 
- Behoven och kunskaperna ser väldigt olika ut . Det är roligt när vi kan hjälpa dem att komma igång med tekniken, säger Mathias Molander.
 
Mathias Molander arbetar till vardags på Stuxgården i Fårösund och är undersköterska och utbildad i välfärdsteknik. Camilla Lundberg brinner för de här frågorna i sitt arbete som undersköterska på Tingsbrogården i Bro.
 
Under hösten har de jobbat extra mycket i ett pilotprojekt med tre boenden: Solrosen, Åvallegården och Tingsbrogården.
 
- Där har vi satt samman ett utbildningspaket som vi senare kommer att använda på andra ställen, säger Mathias Molander.