Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Störningar i telefonin

Publicerad 2019-12-03 09:06
Det är för närvarande stora driftstörningar i telefonin till Region Gotland. Felsökning pågår