Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”92 möjligheter” - platsen att vara på för att utveckla platsen du bor på

Publicerad 2019-12-02 08:59
Tisdagen den 14 januari 2020 arrangeras "92 möjligheter" på kongresshallen Wisby Strand, en dag med fullt fokus på lokal och regional utveckling. Välkommen att vara med!

Det är nu femte gången som 92 möjligheter arrangeras. Likt tidigare år så är det kunskapsöverföring, inspiration och nätverkande som står i fokus. Syftet med 92 möjligheter är att samla öns eldsjälar, entreprenörer och engagerade gotlänningar, för att ge energi och bränsle till ökat samarbete, företagande och engagemang i Gotlands alla 92 socknar. 

92 möjligheter-dagen 2020 sätter det spännande ämnet platsutveckling i fokus med inspiration från människor och platser på och utanför ön.

Dagen är ett samverkansprojekt mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Tillväxt Gotland, Swedbank, Uppsala Universitet Campus Gotland, Gubis och Geab.

Det som förenar oss som deltar i 92 möjligheter är engagemanget för Gotlands utveckling - varmt välkommen till 92 möjligheter den 14 januari!