Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Familjer får julgåvor

Publicerad 2019-11-27 08:53
Region Gotland förvaltar flera fonder och stiftelser. I år används pengar från en av stiftelserna till en julgåva som delas ut till familjer med försörjningsstöd.
– Vi tänker ge ett årskort på länsmuseet Fornsalen till alla barnfamiljer som har försörjningsstöd under december 2019, säger Mari Bergström, chef för stöd- och försörjningsenheten på socialförvaltningen.
 
Presentkortet kommer att skickas ut dagarna före jul tillsammans med beslutet om försörjningsstöd för januari.
 
Varför valde ni just ett presentkort på Fornsalen?
– Vi tänker att det är ett ställe där hela familjen kan hitta något av intresse. Att inte ekonomin sätter stopp för att göra trevliga saker tillsammans, säger Mari Bergström.
 
Även Röda Korset och Frälsningsarmén får bidrag från samma stiftelse för att arrangera öppna julfiranden under julafton.