Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

WEBB-TV: Program Klintehamn 2030 är klart

Nu finns utgångspunkter, mål och strategier för Klintehamns framtida utveckling samlade i Program Klintehamn 2030. Programmet har tagits fram av Region Gotland i samarbete med boende, företagare och föreningar i Klintehamn.

 

Det handlar om allt från var det passar att bygga bostäder och platser att vara rädd om till hur grönområden, trafik och infrastruktur ska utvecklas i framtiden.

Det har funnits möjligheter att tycka till och forma programmet på workshops och samrådsmöten, vid besök på Klinteskolan och när medarbetare från Region Gotland höll ”öppet kontor” i Klintehamn under ett par dagar.

Utöver de olika mötena har också ett antal digitala verktyg har använts för dialog och samråd. Ett exempel är en interaktiv karta med möjlighet för vem som helst att markera platser och områden och lämna kommentarer. Själva programmet finns också i en digital version där innehållet presenteras på ett tilltalande och lättnavigerat sätt.

- De digitala verktygen är jätteviktiga för den generation som kanske inte kommer på möten, då har man möjlighet att påverka den vägen också. Det är helt rätt och jätteviktigt, säger Göran Wahlqvist från Klintetraktens framtid som varit med och bidragit till programmet.

Tack vare Region Gotlands digitaliseringsprojekt DiSa, Digital samhällsbyggnad, har det funnits möjlighet att lägga extra mycket fokus på just de digitala lösningarna och arbetet har fungerat som pilotprojekt för en framtida digital översiktsplan.

- Jag ser redan att vi kan dra nytta av de erfarenheter som vi har gjort och kombinera de traditionella mötena med digitala arbetssätt. Att man kan ha en dialog med medborgarna på det sättet är att utveckla demokratin, säger Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

Programmet godkändes i regionstyrelsen den 23 september 2019 och Eva Nypelius ser fram emot att regionen tillsammans med Klinteborna nu kan göra verkstad av programmet.

Frida Brunner, projektledare översiktlig fysisk planering på Region Gotland är imponerad över hur mycket tid kraft och energi Klintehamnsborna lagt ner på Program Klintehamn 2030.

- Ett varmt tack till alla som ställt upp, det har betytt otroligt mycket för resultatet!

Programmet finns att läsa på gotland.se/klintehamn2030.