Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration på figuren Toa Uppström för internationella toalettdagen

Idag uppmärksammar vi toaletter!

Publicerad 2019-11-19 10:56
Idag, den 19 november, är den internationella världstoalettdagen som är en dag för att bryta tabun, prata om toaletter och uppmärksamma de människor som lever utan toaletter och värdig hygien.
Att säkerställa att alla människor i världen har tillgången till toaletter är det sjätte av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som ska förändra världen till år 2030.
 
Vår figur Toa Uppström ger många bra toatips på Instagram tillsammans med Vilda Vatten-figuren. Gå gärna in på Instagram och leta upp Vildavatten_toauppström.