Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dags att bygga om eller nytt? Kom och ställ dina frågor om bygglov!

Publicerad 2019-11-18 11:30
Välkommen på kundkväll med byggenheten på Region Gotland. Passa på att ställa dina frågor om bygglov, eller om enskilt VA inför bygglov, till våra tjänstepersoner.
Välkommen på kundkväll med byggenheten på Region Gotland.
 
TID torsdag 21 november klockan 17.00–19.00
PLATS Ljusgården, Rådhuset, Visborgsallén 19
 
Passa på att ställa dina frågor om bygglov, eller om enskilt VA inför bygglov, till våra tjänstepersoner. Vi ger också tips om vad som kan vara bra att tänka på inför en bygglovsansökan.
 
Tänk på att detta tillfälle är riktat till dig som har generella frågor, som privatperson eller företag, inför en ansökan. Vid frågor om specifikt ärende ber vi dig kontakta kundtjänst eller din handläggare.