Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personuppgifter skickades fel

Publicerad 2019-11-18 10:21
I samband med fakturering av provanalyser skickades underlag med personuppgifter av misstag till fel verksamhet. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden anmält dessa incidenter till Datainspektionen.

När prover analyserats på Visby lasarett görs en sammanställning av kostnad per utförd analys. Dessa underlag skickas, tillsammans med faktura, till respektive verksamhet där provtagningen ordinerats.

Vid tre tillfällen under ett halvårs tid har underlag skickats till fel verksamhet. Totalt 65 olika individer har funnits på dessa listor. En knapp tredjedel av uppgifterna var krypterade.

- Att personuppgifter hamnar fel på det här sättet är allvarligt, säger chefläkare Gunnar Ramstedt, men vår bedömning är att de registrerades uppgifter ändå har förblivit skyddade, tack vare avtal om sekretess. Därför anser vi i nuläget inte att de individer det gäller behöver kontaktas.

Hanteringen, från beställning av prover till analys och fakturering inbegriper många olika aktörer och är huvudsakligen manuell.

- Vi inriktar oss nu på att se över rutinerna och att automatisera så mycket som möjligt av processen, säger Gunnar Ramstedt. Dessutom ska vi förstärka kompetensen gällande regler för behandling av personuppgifter hos medarbetare i de berörda verksamheterna, säger han.