Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samverkansövning på Visby flygplats

Publicerad 2019-11-15 11:47
I morgon lördag, den 16 november, genomförs en övning på Visby flygplats med aktörer från hälso- och sjukvården (inklusive ambulanssjukvården), räddningstjänsten, polisen, Luftfartsverket och Swedavia.

Övningen beräknas pågå mellan klockan 09.00 och 15.00 under lördagen och målsättningen är att öva bland annat:
- samverkan och ledning
- rutiner och samverkan vid flygincident samt överlämning mellan statlig och kommunal räddningstjänst
- informationssamverkan mellan berörda aktörer
- mottagande av lätt skadade på vårdcentral

Eftersom detta är en övning med ett antal ”blåljusaktörer” kommer delar av övningen sannolikt noteras av personer som befinner sig i anslutning till flygplatsområdet.