Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Fler råd och tips om hur du skyddar dig mot influensa finns på 1177 Vårdguiden

Snart dags för säsongens influensavaccination

Publicerad 2019-11-15 09:21
Hos personer som har fyllt 65 år, gravida eller som har vissa sjukdomar kan influensa leda till svåra och till och med dödliga sjukdomstillstånd. Därför erbjuds denna grupp kostnadsfri vaccination på Gotland. Vaccinationerna startar den 19 november och pågår till den 29 februari 2020. Målet är att öka vaccinationstäckningen.

Influensa är en vanlig sjukdom som drabbar upp till tio procent av befolkningen under perioden november till mars. Influensan kan leda till komplikationer för personer som är över 65 år, gravida, som har hjärt- eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt, andningspåverkade sjukdom, kraftigt nedsatt immunförsvar, flerfunktionshinder eller mycket kraftig övervikt.

Bild på Sven Montelius, smittskyddsläkare.- Genom att bli vaccinerad minskar man risken att få en bakterieinfektion som komplikation, t ex lunginflammation, och därmed minskar också behovet av antibiotikabehandling. Det är viktigt med tanke på den ökande antibiotikaresistensen hos bakterier. De virus som orsakar influensan varierar från år till år och därför behöver man vaccinera sig årligen för att skydda sig mot influensan, säger smittskyddsläkare Sven Montelius. De grupper som har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av influensan erbjuds kostnadsfri vaccinering. Övriga invånare kan också vaccinera sig men får betala för det, säger han.