Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppdaterade blanketter

Publicerad 2019-11-14 13:46

Överförmyndarnämnden har nu uppdaterat hemsidan med nya blanketter. Bland annat finns där ett ifyllningsbart bokföringsblad som kan vara användbart för dig som är god man eller förvaltare.

Arbete pågår med att få ifyllningsbara årsräkningsblanketter och redogörelser klara. Dessa kommer vara på plats innan årsskiftet. Håll utkik!

Följ länken nedan för att komma till blanketterna.