Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Föreläsningssal med ett antal personer som tittar på en powerpointpresentation

Sjukskrivna är snabbare tillbaka i arbete när vård och arbetsgivare samarbetar

Publicerad 2019-11-14 11:34
Tidig kontakt mellan vård och arbetsgivare är avgörande för att förhindra och förkorta sjukskrivningar. Detta var temat på senaste frukostseminariet, från projektet ”Norma – Se kompetensen”, med syfte att utveckla arbetssätten för att ta tillvara på medarbetares kompetens.

Pernilla Mellin, rehabiliteringskoordinator Visby Söder, och Josefine Hagmyr, samverkansansvarig Försäkringskassan, talade om att tidiga rehabinsatser är avgörande för att medarbetare ska tillfriskna och kunna gå från sjukskrivning tillbaka ut i arbete.

För att underlätta och möjliggöra de tidiga insatserna finns rehabiliteringskoordinatorer på alla vårdcentraler och inom psykiatrin på Gotland. Koordinatorn är en samverkanspartner i rehabplaneringen, både för medarbetaren och för arbetsgivaren.

Koordinatorns uppdrag är att stötta patienten under rehabprocessen för att förebygga och förkorta sjukskrivning. Denne fungerar samtidigt som en ingång för arbetsgivaren till vården. I en sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess träffar rehabkoordinatorn medarbetaren och arbetsgivaren, bland annat för att förmedla hur individens medicinska behov och förutsättningar ser ut samt för att gemensamt lägga upp en planering för medarbetarens återgång i arbete.

I presentationen nedan hittar du mer information om hur arbetsgivare, med stöd av rehabkoordinator, kan samverka med vården kring medarbetares hälsa, i syfte att förhindra och förkorta sjukskrivningar.

Presentationen från frukostseminariet om Tidig kontakt mellan vård och arbetsgivare för att förhindra och förkorta sjukskrivningar

Projektet ”Norma – Se kompetensen” riktar sig till chefer och HR-personal, för att arbeta med breddad rekrytering, inkluderande ledarskap och förnyade arbetssätt för att ta tillvara på medarbetares kompetenser.

Mer information om Norma och projektets aktiviteter finner du här