Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avvikelser på Visby lasarett är omhändertagna

Publicerad 2019-11-13 18:04
Chefläkare Gunnar Ramstedt kommenterar uppgifter i media om att en medarbetare på Visby lasarett är avstängd efter flera fall av avvikelser.
- Alla avvikelser är omhändertagna och en fördjupad analys av dessa ska göras. Aktuell åtgärd är vidtagen för att förebygga nya incidenter, säger Gunnar Ramstedt, chefläkare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.