Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Lisa Larsson framför RTO-anläggningen

Lisa på Region Gotland vinnare av nationellt innovationspriset för världsunik idé

Publicerad 2019-11-04 10:16
- Jag är otroligt glad och överraskad, säger en strålande glad Lisa Larsson på Region Gotlands teknikförvaltning.
Priset heter Quality Innovation Award 2019 och handlar om innovativa tekniker och arbetssätt som stödjer hållbar utveckling.

Gotland är alltså först i Sverige att behandla deponigas med regenerativ termisk oxidation (RTO), och dessutom först i världen med att nyttja överskottsenergin från RTO-anläggningen i fjärrvärmenätet. Det ger energin som värmer upp drygt 100 hushåll i Visby varje år!

Motiveringen till priset är inte dålig:
”I Sverige står utsläppen från deponier för 1-2% av de totala växthusgaserna. Region Gotland har utvecklat och implementerat en ny teknik som renar deponigaserna till 99,7% och även eliminerar föroreningar i form av dioxiner, kväveföreningar och svavelväten. Den nya lösningen täcker dessutom de egna driftkostnaderna genom att överskottet går till fjärrvärmeproduktion. Innovationen är väl värd att uppmärksammas för att spridas till användning vid andra deponier och tillämpningar.”

Delas ut i ett 20-tal länder

Quality Innovation Award delas ut i ett 20-tal länder och ger innovationerna möjlighet att jämföra sig över land- och branschgränser. Innovationerna ska bidra de till att sprida kunskap och vara goda föredömen. Av avgörande vikt för att få utmärkelsen är nyhetsgrad, användbarhet, lärande, kundorientering och verkningsgrad.

Quality Innovation Award är en utmärkelse som årligen delas ut till verksamheter eller enskilda individer som presenterat innovationer med en tydlig koppling till medveten systematik i sitt arbete och med en utgångspunkt i ett klart identifierat kundbehov.

Den svenska utmärkelseceremonin av Quality Innovation Award 2019 äger rum på Näringslivets hus i Stockholm den 3 februari 2020. Den internationella ceremonin hålls i Tel Aviv, Israel, den 5-6 februari 2020, i närvaro av vinnarna från respektive deltagande land.

Vann Förnyelsepriset

Avfallsutvecklare Lisa Larsson och teknikförvaltningen vann även Region Gotlands förnyelsepris år 2018, miljö och klimat, för detta.

Motiveringen var: ”På ett innovativt och genomtänkt sätt har arbetet skapat världsunika möjligheter att ta hand om överskottsvärme som kommer att ge oss renare luft på Gotland. Med mod, nyfikenhet och banbrytande teknik har vinnaren sett till att minska utsläppen och samtidigt leverera energi till uppvärmning. Projektet är självfinansierat genom inkomsterna av leveransen till fjärrvärmenätet. För Gotland och gotlänningarna innebär innovationen att Gotland lever upp till visionen att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.”