2003-08-27 _§§ _73 -75

Utskrivet från: http://gotland.se/10493

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-08-27
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby
Tid: Tid: kl 9.00 – 16.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Göran Ohlsson
s Hans-Ola Hansson, tjg ersättare
s Nils Jakobsson
s Mona Magnusson
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare
s Carin Rosell
mp Lena Lind
v Carina Flodman-Andersson
m Arne Eklund
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under § 74 :
Ekonomichef Elisabeth Österdahl
rektor Gunilla Carlson
plan/försörjn chef Freddy Sirland
kostchef Inger Göthberg
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren