Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Maria Eriksdotter Xorigue, HR-manager vid företaget Uniguide i Visby, och Bo Eriksson, kvalitetschef vid Region Gotlands utbildningsförvaltning.

Erfarenhetsutbyte kring inkluderande ledarskap

Publicerad 2019-10-25 13:40
Inkluderande ledarskap är en utav de avgörande faktorerna för att lyckas med en breddad rekrytering till Gotlands företag och verksamheter. Projektet ”Norma – Se kompetensen” bjöd därför in till frukostseminarium och erfarenhetsutbyte.

- Det handlar om att skapa ett tillåtande klimat med människan i fokus, säger Bo Eriksson, en utav de två talarna vid seminariet och kvalitetschef vid Region Gotlands utbildningsförvaltning. Vi behöver ha inställningen att, alla passar inte i alla roller men alla passar i någon roll.

De gånger det uppstått motstånd mot att arbeta mer inkluderande har det varit från de som vill vara mer chefer än ledare, de som vill instruera istället för att delegera, eller är stressade och överbelastade, enligt Bo Eriksson. Han citerar Jan Carlzon, tidigare VD för SAS, som beskrev det som att ”den som styrs av rädsla vågar aldrig vara kreativa, de står still”.

- Ge inte upp i förändringsarbetet, även om ni möter på motstånd. Tänk att vi är flera som vill, menar Bo Eriksson. Det är viktigt att minska rädslan, att våga låta människor växa och utvecklas, utan rädsla för att de eventuellt går vidare.

Maria Eriksdotter Xorigue, HR-manager vid företaget Uniguide i Visby, beskriver också vikten av att se individer istället för diagnoser. För ett antal år sedan började hon aktivt att anställa fler personer med bland annat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Arbetet med inkludering har sedan dess blivit en del av personalkulturen.

- Det är viktigt att föra en dialog med individen och fråga ”Vad behöver du för att arbetet ska fungera? Vad kan vi göra?” Fråga också om det är okej att personalgruppen får veta.

Hon menar att det är viktigt att inkludera hela personalen genom att prata om inkludering och behov. Därför tas numer frågan om inkludering upp redan i introduktionen till all ny personal.

- Det är viktigt att vara påläst och att utveckla personalen i de här frågorna. Min erfarenhet är att den som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har samma förutsättningar att utföra komplicerade uppgifter. Sedan är det ju också så att vi alla, mer eller mindre, behöver anpassningar.

 

Arrangören av frukostseminariet, projektet ”Norma – Se kompetensen”, arbetar med förnyade arbetssätt för breddad rekrytering, gemensamt med öns företag och Region Gotlands verksamheter. Ta del av mer information och projektet Normas kommande aktiviteter på www.gotland.se/norma