Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sång och Körsång

Kulturskolan erbjuder sångundervisning för barn och ungdomar från 6 år och uppåt. För de yngre barnen sker det i form av körsång. Från 12 års ålder kan du välja enskild sångundervisning. Sångundervisningen syftar till att utveckla elevernas sångglädje, självkänsla, en väl fungerande röst och glädjen i att musicera med och för andra.

Solosång

På sånglektionerna får du möjlighet att utveckla din medvetenhet om röstens uttrycksmöjligheter i olika genrer och att hitta ett personligt, konstnärligt uttryck. Du får även möjlighet att uppträda inför publik.
Undervisningens innehåll och form

 

Kulturskolans körer

Körundervisningen innehåller grundläggande körkunskap så som stämsång, intonation, sångteknik, röstbehandling och notkunskap. Vi jobbar med uttryck och scenisk gestaltning. Varje kör ger en konsert minst en gång per termin.

Barnkammarkören

Barn i förskoleklass och åk 1 och 2
Repetitionstid: Måndagar kl. 16.20-17.05 i på Kulturskolan i Visby
Körledare: Anna Landhage tel: 073-765 87 51

Stjärnkören

9 - 12 år
Repetitionstid: onsdagar kl. 16.30-17.30 sal 3097
Körledare: Maria Wessman Klintberg tel: 073-765 86 00
 

Cikoria
från 10 år
Repetitionstid: onsdagar kl. 15:40-16:40 i Hemsegårdens festsal, Hemse. Körledare: Linn Ahlqvist tel: 070-0832890

Visby Voices

från 14 år
Repetitionstid: tisdagar kl. 16:30-17.30 på Kulturskolan i Visby
Körledare: Maria Wessman Klintberg tel: 073-765 86 00
Lyssna gärna när dom sjunger "Du" och "Ubi caritas"

Körlaget

För personer med funktionsvariationer mellan 10 och 99 år.
Repetitionstid: torsdagar kl. 16.30-17.30 i sal 3097
Körledare: Åsa Österdahl tel: 073-765 87 60 och Anki Holst tel: 073-765 87 46

 

Vill du inte bara sjunga utan även dansa och agera?

Då kan du vara med i Kulturskolans musikteater.