Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Boken kommer!

Publicerad 2019-10-22 13:19
Under perioden 1 november 2019 - 30 juni 2020 kan biblioteket besöka dig som har svårt att på egen hand ta dig till biblioteket eller bokbussens hållplatser på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom.

Projektet möjliggörs via bidrag från Kulturrådet som fördelar pengar från regeringen för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. 

En gång i månaden besöker vi dig med färdiga bokkassar utifrån dina egna önskemål – och tar med oss det du vill återlämna. Du kan bland annat beställa böcker på svenska eller andra språk, tidskrifter, böcker med stor stil, lättlästa böcker, ljudböcker, talböcker, musik och film. ”Boken kommer” är gratis och tillgänglig var på Gotland du än bor.
 

Har du frågor eller vill ha besök av Bokbilen?
Kontakta oss för mer information!
Telefon: 070-7887983
E-post: bokenkommer@gotland.se
Hemsida: http//bibliotek.gotland.se