Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på person som har öppnat enkäten i sin mobil.

Hur upplevde du ditt läkarbesök på vårdcentralen?

Publicerad 2019-10-21 10:40
I dagarna får 1 700 slumpvis utvalda patienter, som varit på ett läkarbesök på någon av vårdcentralerna på Gotland under september månad, att få en inbjudan till att svara på en nationell enkät.

Frågorna berör patienternas upplevelse av sitt besök. Patienterna får inbjudan i ett brev hem i brevlådan med en länk till en webbenkät.

Ett av syftena med undersökningen är att få underlag för förbättringsarbete.

- Vi är tacksamma om så många som möjligt besvarar enkäten, det tar endast 5-10 minuter. Resultatet av undersökningen presenteras vintern 2020, säger Johan Weimer, verksamhetscontroller vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.